Lista artykułów

Nazwa artykułu
200403 Wybór oferty - Operator koparko-ładowarki kl. III ...
Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i
przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparko-ładowarki kl.
III oraz koparki jednonaczyniowej kl. III”...
03.04.2020 więcej
200309 Zapytanie ofertowe - Operator koparko-ładowarki
Zapraszamy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy
do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Operator
koparko-ładowarki kl. III oraz koparki jednonaczyniowej kl.
III”
09.03.2020 więcej
200309 Wybór oferty - Zakup samochodu osobowego
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest dostawa do Powiatowego Urzędu Pracy w
Łukowie jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego
wyprodukowanego w 2020r.
09.03.2020 więcej
200228 Wybór oferty - Kurs stylizacji paznokci...
Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i
przeprowadzenie szkolenia pn.: „Zawodowy kurs stylizacji
paznokci z elementami przedłużania rzęs”...
28.02.2020 więcej
200225 Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu osobowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Powiatowego Urzędu Pracy
w Łukowie jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego,
wyprodukowanego w 2020 r....
25.02.2020 więcej
200218 Zapytanie ofertowe - Kurs stylizacji paznokci
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu
wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn:
„Zawodowy kurs stylizacji paznokci z elementami przedłużania
rzęs"...
19.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się