Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
200225 Zawarcie umowy - Księgowość komputerowa ECDL  
Przedmiot zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL"  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
PUP w Łukowie  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
łukowski  
Ulica
ul. Józefa Piłsudskiego  
Numer budynku
14  
Data publikacji od
2020-02-25  
Data publikacji do
2020-03-25  
Numer zgłoszenia
CAZ.U.271.1.2020  

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zgodnie z art. 138 o ust. 4 informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. zawarł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, umowę w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego pn.: ,,Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL" dla 17 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie, w tym grupa 5 osób w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (VI)" oraz grupa 12 osób w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (V)".

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się