Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
201030 Otwarcie ofert - Księgowość ECDL  
Przedmiot zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL"  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o wynikach konkursu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
PUP w Łukowie  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
łukowski  
Ulica
ul. Józefa Piłsudskiego  
Numer budynku
14  
Data publikacji do
2020-02-29  
Numer zgłoszenia
CAZ.U.271.1.2020  
Cpv
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
Łuków, 30.01.2020 r.

CAZ.U.271.1.2020

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego pn.: „Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL"

Informacja z otwarcia ofert
z dnia 30.01.2020 r. o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 55 826,29 zł.

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena
 1  Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości
 ul. Zielona 8
 88-430 Janowiec Wielkopolski
 50 575,00 zł 
 2  Zakład Doskonalenia Zawodowego
 ul. Królewska 8
 20-109 Lublin
 40 162,50 zł 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się